OM FÖRETAGET

Kimberly Rogers

Mittsverige Städ

Vi är ett modernt företag som erbjuder professionella skogs, städning och flyttjänster till kunder för hållbara priser. Eftersom tiden är en mycket viktig faktor i våra dagliga rutiner, ser vi till att ge dig den bästa kvalitet inom avtalad tid. Vi är dedikerade till att öka våra kunders image positivt både inom och utanför Sverige. Vårt mål är att använda skogen som ett verktyg för integration av invandrare och svenskar genom att uppmuntra och utbilda dem att bli professionella skogsarbetare (se våra socialpolitik och integration) och därigenom ge dem med kvalitet informell utbildning, jobb och rimliga löner baserade på fackliga priser. Med vår affärsmodell har vi för avsikt att ge jobb till våra arbetare både under sommaren och hösten (skog) och städning (året runt). För att detta ska vara funktionella, är vi fast beslutna att bygga upp en kultur av förtroende och pålitlighet mellan företaget, är det anställda och kunder via en konstruktiv dialog. Vi erbjuder även skogs- och städföretag med yrkesverksamma som helst när det behövs.