Skogstjänster

Plantering, Röjning och Motorsågsarbete

När det gäller plantering så väl som gallring börjar vi med att gratis (kostnadsfritt) värdera mängden och/eller området. Kostnaderna för våra tjänster baseras på:

  1. Det totala antalet plantor; ju större mängd desto lägre pris. Detta gäller både kostnaden för plant och arbete.
  2. Ju större område som ska gallras desto lägre pris.

Kunden avgör om plantorna ska köpas genom oss eller om man endast vill utnyttja våra skogstjänster.

KVALITETSSÄKRING
Företaget garanterar att skogsplantorna hanteras och planteras på ett professionellt sätt.

  1. Planteringsområdet: Våra medarbetare är skickliga yrkesmän med god kunskap i plantering och gallring. Vid plantering väljer vi det bästa området med hänsyn till plant-sort, områdets läge samt markens beskaffenhet. Vi försäkrar att plantorna planteras 3 cm djupt, att de täcks med jord samt att de planteras minst 1 m från varje annan planta.
  • Antalet plantor per hektar: För att säkerställa att vi sätter korrekt antal plantor per hektar använder vi oss av ett eget uppföljningstest under planteringen och gallringen. Varje arbetare är utrustad med ett måttband på 5.64 m med vilken man kan mäta upp en cirkel om 100 m2.  Med denna teknik kan vi i ett tidigt skede uppmärksamma problem och korrigera sättet vi planterar eller gallrar på.

När arbetet är slutfört gör gruppledaren en slutlig kontroll. Vid plantering och gallring antecknar vi antalet plant per hektar, antalet områden, avståndet mellan plantor, vilka trädarter som finns samt höjden på befintliga träd. Allt detta bestämmer kvaliteten på växtligheten på ett specifikt område. Efter detta beräknas resultatet på en skala mellan 90-100%.